Informace o firmě

Společnost AZ ELKOMPLET - MaR byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce 2001. V současné době zaměstnává 25 pracovníků. Firma je držitelem všech certifikátů, potřebných k zajištění kvality výroby a služeb, což je naší hlavní prioritou. Hlavní náplní je výroba a prodej rozvděčů NN. Dodáváme rozvaděče do rozvoden, trafostanic, obchodních a bytových domů a domů s občanskou vybaveností.

AZ ELKOMPLET � MaR, v�roba a prodej rozv�d��� NN